15 Kasım 2014

NSAID'ler bağırsak kanseri hücrelerinin ölmesini sağlıyor

kolon kanserinde aspirinin etkisi
Aspirin ve diğer steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlar (nonsteroidal antiinflammatory drugs, NSAID), kolon kanseri gelişimine karşı koruyucu etki gösteriyor. Bu ilaçlar bağırsak kanseri hücrelerinde belirli genlerde mutasyon taşıyan hücrelerin seçici bir şekilde ölmesini sağlamak adına apoptotik ölüm yolağının aktifleşmesini sağlıyor. Bu sonucun elde edildiği çalışma, Pittsburgh Üniversitesi Kanser Enstitüsü ve Tıp Fakültesinde görevli araştırıcılar tarafından gerçekleştirilerek Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayınlandı.Hayvan deneylerinden ve klinik deneylerden elde edilen veriler sonucunda NSAID'lerin (aspirin, ibuprofen gibi) bağırsak poliplerinin gelişmesini azalttığı uzun süredir biliniyor. Bağırsak polipleri de daha önceki yazılarımda bahsettiğim gibi kolon kanserinin gelişmesinde ilk basamak olarak görülüyor.
Çalışmayı gerçekleştiren araştırıcılardan Dr. Lin Zhang, yapılan bu çalışmanın NSAID'lerin polip oluşumunu nasıl engellediğine dair biyokimyasal kanıtları açıklayabileceğini söylüyor. Ayrıca elde edilen bulguların kolon kanserininin engellenmesi için yeni ilaçların geliştirilmesi içinde kullanılabileceğini vurguluyor.

Araştırıcılar deneysel hayvan kanser modelleri üzerinde çalaışmalar gerçekleştirdi. Ayrıca NSAID kullanan ve kullanmayan kolon kanseri hastalarının doku örneklerinde analizler yaptı. Buna göre, NSAID'ler apoptotik yolağın ölüm reseptörleri üzerinden işleyen sürecini aktive ettiğini belirlediler. Ölüm reseptörleri üzerinde aktifleşen bu apoptotik program sonucunda seçici bir şekilde APC geninde mutasyon taşıyan hücrelerin ölümü gerçekleşti. Sağlıklı hücrelerde APC mutasyonu olmadığı için NSAID'lerden herhangi bir zarar görmediler. Bu açıdan bakıldığında NSAID'ler kanserleşme öncesinde olan polipleri ve erken tümör hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlıyor.

Bu çalışmanın sonuçlarından elde dilen bulgulardan yola çıkılarak kolon kanserinin engellenmesi için daha etkili ilaçlar geliştirilebileceği düşünülmektedir. Dolayısı ile kolon kanseri açısından yüksek riski sahip olan bireylerde hastalığın gelişmesi engellenmiş olacaktır.

Ancak NSAID'lerin bilinçsiz bir şekilde yüksek miktarlarda kullanılmasının da aynı zamanda mide ve bağırsak sisteminde kanamalara ve ülserlerin oluşumuna neden olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle doktorunuz tavsiye etmediği sürece NSAID özelliği olan ilaçları kolon kanserini engellemesi amacıyla kullanmamanız gerekmektedir.

Yapılan çalışmalarla NSAID özelliğindeki yeni ilaçlar geliştirilerek yan etkilerinin ortadan kaldırılması ve bağırsak kanserinin engellenmesi için kullanılabilir ilaç formlarının keşfedilmesi mümkün olacaktır.

Bu yazıyı aşağıdaki bağlantıları kullanarak paylaşabilirsiniz

Kaynak: MedicalXpress

Kaynak Makale:

Brian Leibowitza, Wei Qiua, Monica E. Buchanana, Fangdong Zoua,Philip Vernona, Mary P. Moyere, Xiao-Ming Yinb, Robert E. Schoena, Jian Yua, and Lin Zhanga. BID mediates selective killing of APC-deficient cells in intestinal tumor suppression by nonsteroidal antiinflammatory drugs, PNAS, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1415178111.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın