20 Şubat 2012

Kolon kanseri gelişiminde insülin benzeri büyüme faktörünün önemi

İnsülin benzeri büyüme faktörü (Insulin-like growth factor ya da kısaca IGF) sinyal yolağı normal hücrelerde hücre çoğalması, farklılaşma ve apoptoz gibi önemli işlevlerde rol alır.

IGF sinyal yolağının kanser hücrelerinde ise kanser hücrelerinin büyümesi ve kanserin ilerlemesinde etkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca IGF sinyal yolağının kemoterapiye karşı oluşan dirençte de rol aldığı gösterilmiştir.

27 Ocak 2012

Kolon Kanseri Tedavisi için Yeni Yaklaşımlar

Kalın bağırsak kanseri ya da kolorektal kanser ülkemizde sık görülen kanser türlerinden biridir. Kolorektal kanseri üzerine yıllardır yapılan araştırmalar bu kanser hakkındaki bilgilerimizin artışı ile sonuçlanmıştır.

Örneğin kem kolorektal kanser hem de metastatik kolorektal kanserlerinde hastalığın ilerlemesinde iş gören çok sayıda hücre zarı reseptör molekülü ve hücre içinde bulunan protein molekülleri tanımlanmıştır. Araştırmalar sonucunda tanımlanan bu reseptörler ve hücre içinde bulunan proteinler, hastalığın tedavi edilmesi amacıyla kullanılabilecek olan yeni geliştirilecek ilaçlar için bir hedef durumuna gelmiştir.

23 Ocak 2012

Kanser basit bir hastalık değildir

Kanser mutasyon olarak adlandırılan genetik değişikliklerin neden olduğu karmaşık bir hastalıktır. Bu mutasyonlar kalıtsal olabileceği gibi vücut hücrelerinde meydana gelmiş olan somatik mutasyonlarda olabilir.

Kanser hücrelerde biriken genetik mutasyonların bir sonucu olarak gelişir. Oluşan bu mutasyonlar kanser ya da tümör oluşumunu başlatan bir güç olarak düşünülebilirMutasyonlar tümör oluşumu başladıktan sonrada tümörün büyümesi yönünde iş görürler.

Bölünen Bir Kanser Hücresi

Saptanabilir büyüklüğe ulaşmış olan tümör dokularında moleküler genetik değişikliklerin klonal artışı söz konusudur. Bu değişiklikler kontrolsüz hücre büyümesi, kanser hücrelerinin sağ kalması, kanser hücrelerinin normal çevre dokuları işgal etmesi hatta bu kanser hücrelerinin uzak dokulara giderek o bölgelerde tutunup çoğalması (metastaz) yönünde etkili olmaktadır.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın