31 Ağustos 2014

BRAF Geninin Kolorektal Kanserdeki Önemi

Bir önceki yazımda EGF sinyal iletiminde iş gören KRAS proteininin kolorektal ya da bağırsak kanserlerindeki öneminden bahsetmiştim. Kolorektal kanser gelişiminde mutasyona uğradığı bilinen ve EGF sinyal iletiminin bir diğer önemli üyesi olan protein BRAF geni tarafından şifrelenir. BRAF geni, kolorektal kanser hastalarının yaklaşık %15’inde mutasyona uğrar.

BRAF geninden şifrelenen protein, molekülü hücrede protein kinaz olarak bilinen büyük bir protein ailesinin üyesidir ve bu nedenle hedef proteinlerin fosforile edilmesini sağlayarak sinyal iletimine katkıda bulunur.BRAF proteini, RAS/RAF/MAPK sinyal iletim yolağında KRAS’dan aldığı sinyali efektörler proteinler olan RAS, RAF proteinlerine aktarır.

Kolorektal kanser hastalarının kanser doku örneklerinde yapılan analizler BRAF geninde çeşitli mutasyonların gerçekleştiğini göstermiştir. Ancak bu mutasyonlardan en sık gözlenen BRAF gen mutasyonu V600E dir. Bu mutasyon sonucunda BRAF proteininin 600. amino asiti olan Valin (V) , Glutamik asite (E) dönüşür. 

BRAF geninde gerçekleşen V600E mutasyonu proteininin herhangi bir uyarya ihtiyaç duymadan sürekli bir şekilde aktif hale geçmesine neden olur. Böylelikle BRAF protein kinazı hedefi olan proteinlerin fosforile edilmesini sağlayarak devamlı sinyal iletimi oluşturur. V600E mutasyonu olan BRAF proteinin sürekli oluşturduğu sinyal iletimi ile hücre kontrolsüz bir şekilde çoğalmaya başlar.

BRAF mutasyonlarının mikrosatellit kararsızlığı olan kolorektal kanser hastalarının yaklaşık yarısında gerçekleştiği gösterilmiştir ve mikrosatellit kararsızlığı olmayan bağırsak kanseri hastalarının ise yaklaşık %5’inde görülür.

BRAF genindeki mutasyonlar ayrıca CpG adası metilatör fenotipi olan kolorektal kanser hastaları ile ilişkili olduğu gibi aynı zamanda serrated neoplazi özelliğindeki kolorektal kanserlerde de bulunmuştur.

KRAS ve BRAF genlerinde gerçekleşen aktive edici mutasyonlardan herhangi ibrisinin olması tümör gelişimini sağlaması için yeterlidir. Çünkü her iki genin sürekli aktif halde olan protein üretmesi ile MAPK sinyal iletim yolağının uyarılmasını sağlayarak kontrolsüz hücre çoğalmasını başlatır.

Bu nedenlerle EGF sinyal iletim yolağının birer üyesi olan BRAF ve KRAS  genlerindeki mutasyonların kolorektal kanser hastalığının erken tanısında, hastalığın seyrinin takip edilmesinde ve kolorektal kansere yakalanma riskinin değerlendirilmesinde kullanılabilecek bir genetik biyobelirteç ya da biyomarker olabilme özelliğindedir.Konu ile ilgili diğer yazılarımHiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın