11 Eylül 2014

Kolon Kanserinde RAS Sinyal İletimi

Kromozom kararsızlığı ile sonuçlanan olaylar daha sonra kolon kanserinin oluşmasını ve ilerleyişini kolaylaştıran yeni mutasyonların oluşmasını kolaylaştırır. Bu mutasyonlar aynı zamanda iyi huylu poliplerin malign yani kötü huylu tümörlere dönüşmesini de sağlamaktadır. Kolon kanseri oluşumunda adenomdan karsinom geçişi esas olarak KRAS geni ile düzenlenir. 

KRAS  geni bir proto-onkogendir ve hücre dışı sinyallerin alınarak hücre içerisine iletilmesini sağlayan bir GTPaz proteinidir. KRAS hücre dışından aldığı sinyalin MAPK sinyal iletim yolağına aktarır. KRAS genindeki mutasyonlar sonucunda sentezlenen mutant protein kalıcı olarak aktivite kazanır ki bu durum kolon kanseri hücresine apoptozdan kaçma ve büyüme/çoğalma avantajı sağlar. Kolon kanserlerinde görülen KRAS mutasyonlarının büyük çoğunluğu genin 12. kodonunda ya da 13. kodonunda gerçekleşir. KRAS geninin 12. kodonunda gerçekleşen mutasyon, 13. kodonda gerçekleşen mutasyona oranla daha fazla onkojenik özelliktedir.

Başka bir ifade ile 12. kodondaki KRAS mutasyonlarının hücreyi kanser hücresine dönüştürme yeteneği daha fazladır.  Ayrıca 12. kodondaki KRAS mutasyonu kolon kanseri hücrelerinin bölgesel invazyonunu ve metastazını başlatmada etkili iken 13. kodondaki KRAS mutasyonu ise adenomdan karsinom dönüşümünde daha fazla rol oynar.

KRAS geni kodon 12 ve 13 de gerçekleşen mutasyonlar, bu mutasyonları taşımayan hastalara göre, kolon kanserinin seyrinin daha kötü halde olmasına neden olurlar. Ayrıca KRAS geninde 12. kodonda mutasyon taşıyan hastaların 13. kodonda mutasyon taşıyanlara oranla kolon kanseri nedeni ile ölüm oranlarının daha yüksek olduğuda bilinmektedir.

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi kolon kanseri hastalarında KRAS gen mutasyonlarının belirlenmesi hastalığın seyrinin değerlendirilmesi ve tedavi amaçlı kullanılacak stratejilerin belirlenmesinde etkili olmaktadır.

KRAS genini içeren RAS sinyal iletim yolağı kanserin başlamasında etkili olan diğer sinyal iletim sistemlerinin düzenlenmesinde de iş görür. Örneğin KRAS geni mutant olan kolon kanseri hastalarında WNT aktivitesinin arttığı ve bununda MAPK aktivitesinde yol açtığı biliniyor.

Konu ile ilgili diğer yazılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın