30 Eylül 2014

Kansere yakalanma riskini belirleyebilen yeni bir kan testi

FASEB Dergisi Ekim 2014 sayısında yayınlanan yeni bir araştırma raporu kandan yapılan basit bir analizin kanser hastalığının erken teşhisini kolay hale getirebileceğini bildiriyor.

"Lenfosit genomu duyarlılık" (lymphocyte genome sensitivity, LGS) testi denilen bu test, sadece daha önceki zamanlardan gelişmiş olan bazı kanserleri belirlemekle kalmadı aynı zamanda gelecekte kanser gelişimi için risk oluşturabilecek oluşumlarıda saptayabiliyor. Ayrıca, LGS testi ile bazı kanserlerin belirlenmesi için gerekli olan biyopsi yapoılması zorunluluğu da ortadan kalkıyor.
"Test böylece insanların hayatını kurtarmak için yardım, daha önce kanser saptayabilmelidir," Diana Anderson, Batı Yorkshire’da bulunan Bradford Üniversitesi,  Yaşam Bilimlerinde gerçekleştirilen araştırmaya katılan  Diana Anderson,  geliştirilen bu testin kanserin erken aşamada belirlenmesini sağlayarak insanların hayatını kurtarmak için yardımcı olabileceğini söylüyor.

Bu testi geliştirmek için, Anderson ve arkadaşları, yaptıkları çalışmalarında, sağlıklı bireyler, kanser hastaları ve kansere yakalanma riski normalden daha yüksek olduğuna inanılan bireylerden kan örnekleri alındı.

Bu kişilerden alınan kan örneklerinde bulunan lenfosit olarak adlandırılan beyaz kan hücreleri Comet testi olarak bilinen yöntemle incelemeye alındı. Comet testinde mikroskop lamı üzerine erime noktası düşük olan agaroz ile karıştırılmış hücreler damlatılarak elektroforeze tabi tutulur.

Araştırıcılar yaptıkları deneyde lenfositlerin genomlarında ultra-viyole (UV) ışık kullanarak hasar oluşturdular. Oluşturulan bu hasar sonrasında comet testinin yapılması ile hasara bağlı olarak elektroforez sonrasında  kuyruklu yıldız gibi bir görünüm elde edilir.  Zaten testin adı da kuyruklu yıldız anlamına gelen comet olarak adlandırılmaktadır. Oluşan kuyruk kısmı hasarın boyutuna göre çeşitli büyüklükte olabilir. Ancak hasar ne kadar çok ise kuyruk da o kadar uzun olur.

comet assay and DNA damage
Comet Testinde DNA hasarının görüntüsü

Yapılan bu çalışma da mikroskop lamı üzerine dökülen agaroz jelin kalınlığının kuyruk oluşumunda etkili olduğu bulunmuş ve normal sağlıklı kişilerden alınan lenfositlerde UV hasarı sonrası oluşan kuyrukların agaroz jelin kalınlaştırılması ile ortadan kayblduğu belirlenmiştir.

Buna karşın, kanser hastalarının lenfositlerinde DNA hasarından kaynaklanan kuyruk uzunluğunun jelin kalınlığına bağlı olarak düzelmediği görüldü. Ayrıca benzer şekilde hastalığa yakalanma riski olan kişilerin lenfisitlerindede kuyruk uzunluğunun kansere yakalanma riski ile korelasyon gösterdiği bulundu.

Bu çalışmadan elde edilen bulgular kanser hastalarının DNA’sının normal kişilere kıyasla UV ışınından daha fazla etkilendiğini gösteriyor.

LGS testinin kullanıldığı bu çalışmadan elde edilen ilk bulgular sonrasında benzer deneyler melanom olarak bilinen cilt kanseri, kolon kanseri ve akciğer kanseri hastalarında tekrarlanmış ve hepsinde benzer DNA hasarı şeklinin oluştuğu belirlenmiştir.
FASEB Journal dergisinin editörü olan Gerald Weissmann, geliştirilen bu test için "Kanserin erken belirlenmesi  ve kanser gelişimi için kişinin riskini belirlemek amacıyla kullanılabilecek bir kan testi" yorumunda bulundu.  Dr. Weissmann ayrıca “Tasarı açısından basit ve sofistike olan böyle bir testin özellikle tıp teknolojisi ileri olamayn ve pahalı cihazların kullanılmasını gerektiren işlemler yerine kullanılabileceği ve kanser taramasında etkili olabileceği düşünülüyor” şeklinde testin kullanımının önemi de vurguladı.


Orjinal Çalışma:
D. Anderson, M. Najafzadeh, R. Gopalan, N. Ghaderi, A. J. Scally, S. T. Britland, B. K. Jacobs, P. D. Reynolds, J. Davies, A. L. Wright, S. Al-Ghazal, D. Sharpe, M. C. Denyer. Sensitivity and specificity of the empirical lymphocyte genome sensitivity (LGS) assay: implications for improving cancer diagnostics. The FASEB Journal, 2014; 28 (10): 4563.

Bundan önce yayınladığım Kolon kanserinde kanser kök hücreleri başlıklı yazımda kolon kanseri gelişiminde etkili olan kanser kök hücreleri ile ilgili bilgiler ile kanser kök hücrelerinin öneminden bahsetmiştim.

İlgili diğer yazılar

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanserinde Mikrosatellit Kararsızlığı

Kolon Kanserinde Sık Görülen Mutasyonlar

Kolon Kanseri ve p53 Proteini

Kolon Kanserinde RAS sinyal iletimi

Kolon Kanserinde Kromozom Kararsızlığı – WNT Sinyal İletimi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın