6 Ekim 2014

2014 Nobel Ödülü: Beynin Harita Hücreleri Araştırmalarına Verildi

"İçsel Navigasyon ya da GPS" çalışması ile beyin hücrelerinin iletişimi hakkında önemli bulgular elde eden çalışmalar  2014 yılı için fizyooji ve tıp alanında Nobel Ödülünün sahibi oldu. 2014 yılı Fizyoloji veya Tıp alanında Nobel ödülünü alan araştırıcılar, Londrada University College da görevli olan Dr. O'Keefe ve Norwegian University of Science and Technology'de görev yapmakta olan Dr. May-Britt Moser ve Dr. Edvard Moser' a verilmesi uygun görüldü.
Ödülün yarısı Londrada University College da görevli olan Dr. O'Keefe ye verilmesi uygun görüldü. Dr. O'Keefe'nin 1971 yılında yaptığı çalışmalarında, fareler bir labirentte belli pozisyonlarda olduğunda, beynin hafıza merkezinde "place cell" olarak isimlendirilen hücrelerin ya da nöronların aktif hale bulundu.
Buna karşın şıcanlar labirentte farklı bir pozisyonda tutulduğunda ise beynin farklı bölgelerindeki hücrelerin aktifleştiği gözlendi. Bu çalışmanın sonucunda farelerin bulunduğu yere göre aktifleşen hücrelerin bir harita oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Ödülün diğer yarısı ise 2005 yılında Dr. May-Britt Moser ve Dr. Edvard Moser tarafından yapılan çalışma dikkate alınarak verildi. Dr. May-Britt Moser ve Dr. Edvard Moser çalışmalarında entorinal korteks adı verilen beynin bir bölümünde grid hücrelerinin varlığını gösterdiler. Bu hücreler koordinatlar oluşmasını sağlıyor ve hayvan belirli bir  pozisyonlardan ya da konumlardan geçerken aktif hale geliyor.

"place cell" ile grid cell" hücreleri birlikte çalışarak dış ortamın beyinde bir içsel haritasını oluşturuyorlar. 

İnsanlar son zamanlarda yapılan araştırmalar insanlarında benzer bir navigasyon sistemine sahip olduğunu göstermektedir.


Kaynak: ScienceNews


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın