11 Ekim 2014

Yeni Kanser Aşıları ve İnhibitörleri Geliştirildi

Kanser tedavisi içim iki yeni kanser aşısı ve iki yeni inhibitör

bagırsak kanseri aşısıKanser tedavisinde etkili olabilecek iki yeni kanser aşısı ve iki yeni inhibitörün geliştirildiği, OncoImmunology isimli bilimsel dergide yayınlanan iki çalışma ile duyuruldu. Buna göre yeni peptid aşıları ile HER3 ve IGF1R reseptörlerini hedef alan inhibiötörlerin çeşitli kanserlerin daha etkili bir şekilde tedavisinde kullanılabileceği ve kanser hastalarının yaşam süresini uzatabileceği bildirildi.

Ohio State University, kanser araştırma merkezinde yürütülen bir çalışmada araştırıcılar antikanser özellik gösteren iki yeni peptid aşı ile iki yeni inhibitör geliştirerek kolon kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerinde tedavisinde etkili olabilecek önemli bir başarı kaydetti.OncoImmunology dergisinde yayınlanan iki farklı makalede geliştirilen bu inhibitörler ile peptid aşıların HER-3 ve IGF-1R reseptörlerini hedefleyerek kanser hücrelerini etkilediği bildirildi. Geliştirilen toplam 4 ajanın hepsi kanser hücre hatlarında ve hayvan modellerinde etkili sonuçlar ortaya koyarak önemli derecede anti-tümör cevabın oluşmasına yol açtı.

Bu çalışmalardan elde edilen bugular iki farklı hedef molekülün aynı anda baskalanmasını sağlayan iki farklı ajanın birlikte kullanılması durumunda her iki ilacın tek başına gösterdiği antikanser aktivitesine oranla daha etkili olduğu bildirildi. Ayrıca klasik olarak kullanılan tek ajanlı HER-2 hedefli tedavide ortaya çıkan dirençinde bu iki ilacın birlikte kullanılmasıyla ortadan kalktığı bulundu. Bu durum kemoterapiye dirençli olan kolon kanseri hastalarında iki ilacın birlikte kullanılarak tedavinin daha etkili bir şekilde olabileceğini gösteriyor.

Keşfedilen iki yeni immünoterapi peptidlerinin birlikte kullanılmasının EGFR, HER-2, HER-3 veya IGF-1R sinyal iletimlerinde kusurlar olan çok sayıda kanserde etkili olarak tedaviye verilen cevabın artabileceği araştırıcılardan  Dr. Pravin Kaumaya tarafından bildiriliyor.

IGF-1R (insülin benzeri büyüme faktörü reseptörü 1 R, insulin-like growth factor receptor 1R) hücre büyümesi, proliferasyonu, farklılaşması ve gelişiminde önemli bir rol oynar ve meme, pankreas ve kolon kanserlerinde aşırı eksprese edilir.

HER3 – (insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 3, human epidermal growth factor receptor 3) - sıklıkla EGFR'yi ve HER2’yi sentezleyen kanserlerde miktarında ve aktivitesinde artış olur.

Deney hayvanlarında yapılan ççalışmalar, her iki aşının da kanser hücrelerinin çoğalmasını baskıladığını ve reseptör aktivasyonunu engellediğini ortaya koymuştur. Buna bağlı olarak kanser hücrelerinin apoptozis ile ölmesi sağlanarak antikora bağlı hücresel toksisitenin gerçekleşmesi sağlanmıştır. Son olarak da deney hayvanındaki yümör mdokusnun önemli bir derecede küçülmesini sağlamıştır.

Benzer şekilde peptid inhibitör molekülleri de kanser hücrelerinin çoğalmasını baskılamış ve reseptör aktivasyonunu engellemiştir.
Bu çalışmada araştırıcılar meme kanseri, kolon kanseri ve pankreas kanseri gibi farklı kanserlere ait hücre hatları kullanışlardır, ayrıca iki farklı hayvan tümör modeli de oluşturarak HER-3 ve IGF-1R inhibitörlerinin tek başına ve HER-2 ile EGFR inhibitörleri ile birlikte etkisini araştırdılar. Bu çalışmanın sonucunda tek bir ilaçla immunoterapi yapmak yerine iki farklı ajanın kullanılmasıın daha etkili olduğu da gösterildi. 

Çalışmada belirlenen esas sonuçlar şunlardır

Hem HER-3 hem de  IGF-1R aşılarının epitopları tavşanlarda yüksek düzeyde immünojenik olduğu bulundu ki böylelikle yüksek miktarda aktif antikor elde etmek mümkün oldu

HER3 aşısı ile IGFR1 inhibitörünün birlikte kullanılması, kanser hücre çoğalmasını %60’dan daha fazla oranda azalttığı belirlendi. Ayrıca bu birliktelik, HER-3 inhibitörünün tek başına kullanılmasına göre %40 ve IGFR1 inhibitörünün tek başına kullanılmasına oranla %30 daha fazla etkili olduğu gösterildi.

Özellikle trastuzumab dirençli olan meme kanseri hücre hatlarında, HER2 ile HER3 ya da HER2 ile IGFR1 kombinasyonu sinerjistik etki gösterdiği bulundu.

HER-3 ile IGF-1R’in birlikte kullanılması meme kanseri, pankreas kanseri ve kolon kanserlerinde önemli derecede antikanser etkisi gösterdiği bulundu

Buna benzer çalışmaların yapılmasıyla yakın bir gelecekte kolon kanseri olmak üzere diğer kanserlerin ve metastatik özellikteki kanser türlerinin tedavisi mümkün hale gelecektir ve kolon kanseri 4. evre hastalarının yaşam süreleri daha da uzatılabilecektir. Tabiki diğer ileri kanser hastalarınında.. Bu çalışmalarda emeği olan tüm bilim insanlarına teşekkür ediyoruz…

Yazıyı beğenip paylaşarak daha fazla kişinin haberdar olmasını sağlayabilirsiniz.


Ohio State University Wexner Medical Center. "New anti-cancer peptide vaccines and inhibitors developed." ScienceDaily.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın