4 Eylül 2014

Kolon Kanserine Deve Dikeninden Elde Edilen Silibinin Etkileri

Kolon kanseri açısından önemli olduğu belirlenen ve deve dikeni (latince sistematik adı “Sylibum marianum”, İngilizcesi ise “milk thistle” olarak bilinir) olarak bilinen bitkiden elde edilen Silibinin molekülü bir falvonolignandır. Silibinin, bazı karaciğer hastalıklarının destekleyici tedavisinde kullanılan silymarin’ nin  esas bileşeni olan bir moleküldür.Çeşitli in vitro ve in vivo çalışmalar silibininin deri kanseri, akciğer kanseri, prostat kanseri, mesane kanseri ve kolon kanseri üzerinde koruyucu etkilerinin olduğunu göstermiştir. Silibinin bu etkisini DNA mutasyon mekanizmalarını ve tamir sistemlerini hedefleyerek gerçekleştirdiği gibi aynı zamanda hücre çoğalması, metastatik sinyal iletimi ve inflamasyon süreci gibi önemli fizyolojik ve moleküler olayları düzenleyerek gerçekleştirir. 

Silibininin moleküler düzeydeki etkileri


Silibinin, WNT/beta katenin  (WNT/ß-catenin) sinyal iletim yolağını baskılamaktadır. Bunun sonucunda siklin D1 (CCND1) ve c-MYC ekspresyonu azalır. Hücre çoğalmasında ve hücre döngüsünün ilerlemesinde önemli etkilere sahip olan siklin D1 ve cMYC moleküllerinin baskılanması sonucunda, hücre çoğalması ya da hücre proliferasyonu silibinin tarafından baskılanmış olur. 

Silibininin moleküler düzeydeki etkileri sadece siklin D1 ve c-MYC ifadelenmesinin baskılanması ile gerçekleşmez aynı zamanda silibinin, anti-apoptotik proteinler olan BCL-2, MCL-1, survivin ve XIAP proteinlerinin aktivasyonunu engeller. Bunun sonucunda apoptotik mekanizma aktifleşmesi sağlanır.

silibinin (deve dikeni) kolon kanserinde etkili midir
Deve Dikeni (Sylibum marianum,milk thistle) 

Silibinin apoptozis üzerindeki diğer bir etkisi ise ölüm reseptörleri olarak bilinen DR4 ve DR5’in transkripsiyonunu aktive etmesine dayanır. DR4 ve DR5 olarak isimlendirilen ölüm reseptörleri (Death Receptor, DR) hücre zarında yerleşmiş proteinler şeklindedirler. Bu ölüm reseptörlerinin aktive olması dışsal (ekstrinsik) apoptotik sinyal iletim yolağını aktifleştirerek hücre ölümünün gerçekleşmesini sağlarlar. 

Spesifik olarak kolon kanserleri üzerindeki silibininin etkilerinden bahsedecek olursak, yapılan çalışmalarda silibininin kolon kanseri hücrelerinde NF-kB’nin TNFalfa aktivasyonunu baskıladığı blinmektedir. Dahası, silibinin COX-2 ve iNOS ifadelenmesini azaltarak inflamatuar prosesin oluşumunu azaltır. Yapılan çalışmalar silibininin aynı zamanda endoplazmik retikulum stresine yol açtığını ve kolon kanseri hücrelerinde mitokondriyal glukoz alımını baskıladığını göstermektedir. Tüm bunların sonucunda kolon kanseri hücrelerinin çoğalması baskılanmakta ve kolon kanseri hücreleri apoptozis aracılığı ile ölmektedirler.

Yapılan çalışmalarda elde edilen bir diğer önemli bulgu da silibininin normal bağırsak epitel hücrelerine toksik etkisinin olmadığının gösterilmesidir. Silibininin farmakodinamik özelliklerine baktığımızda elde edilen bulgular silibinini oral yoldan alan hastaların plazma, karaciğer ve bağırsak dokusunda varlığı araştırılmış ve kolon ya da bağırsak dokusunda silibininin yüksek düzeyde bulunduğunu ortaya çıkartmıştır.

Elde edilen bu bulgular silibinini başta kolon kanseri ve metastatik kolon kanseri olmak üzere diğer kanserle rüzerindeki etkilerinin araştırılması için önemli bir başlangıç verilerini oluşturmaktadır. İlerleyen yıllarda yapılan çalışmalarla silibininin kolon kanseri üzerine etkili olduğunun gösterilmesiyle geliştirilecek olan yeni kanser tedavi yöntemlerinde kullanılmasına yönelik bir umut oluşturmaktadır.Konu ile ilgili diğer yazılar

Kolon Kanseri ve Kolorektal Kanser (Kalın bağırsak kanseri) Nedir ?Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın