14 Eylül 2014

Kolon (Kalın Bağırsak) Kanserinde Mikrosatellit Kararsızlığı

Kolon Kanseri diğer ismiyle Kalın bağırsak kanserinin oluşumunda etkili olan genomik kararsızlık tiplerinden bir diğeri mikrosatellit kararsızlığıdır. Mikrosatellit kararsızlığı kolon kanserlerinin yaklaşık %15’inde gözlenirken, kalıtımsal polipsiz kolon kanseri (Hereditary Non Polyposis Colorectal Cancer, HNPCC) sendromu olan hastaların ise yaklaşık %90’nında görülür.

Mikrosatellit kararsızlığı DNA yanlış eşleşme tamirinden (DNA Mismatch Repair, MMR) sorumlu enzimlerinin aktivitelerinin olmaması durumunda ortaya çıkar. DNA yanlış eşleşme onarım sisteminin işlev gösteremesi durumunda kolon kanseri mukoza hücrelerinde mutasyon oranında 100 katlık artış olur. Bu tamir sistemi çok sayıda proteinden oluşur ve DNA da hatalı eşleşmiş bazların doğrusu ile değiştirilmesini sağlar.İnsanlarda iş gören DNA yanlış eşleşme tamir sisteminde görev alan “human MutS homologue 2” (MSH2) ve “human MutL homologue 1” (MLH1) proteinlerinin kolon kanserlerinin oluşumunda etkili olduğu biliniyor. 

Mikrosatellit kararsızlığı sonucunda oluşan kolon kanserlerinin sergilediği klinik özellikler şunlardır;

Tümör gelişimi çoğunlukla proksimal kalın bağırsakta olur,

Tümörler kötü diferansiye özelliğindedir 

Musinöz ya da medullar histotipe baskındır,

Sıklıkla tümör çevresinde (peritümöral) ve tümör içinde (intratümöral) yoğun lenfosit infiltrasyonu gözlenir.

Genel olarak, kromozomal kararsızlığı olan kolon kanseri hastaları ile karşılaştırıldığında,  mikrosatellit kararsızlığı olan kolon kanseri hastalarının prognozu daha iyi ve sağ kalım süresi ise daha uzundur.

Mikrosatellit kararszılığı yüksek derecede olan kolon kanseri (kalın bağırsak kanseri) hastaları %-florourasil (5-FU) ile yapılan tedaviye cevap vermemektedir.

Bundan önceki Kolon Kanserinde Sık Görülen Mutasyonlar başlıklı yazıda kolon kanseri oluşumunda yüksek sıklıkta gözlenen gen mutasyonları ve bu mutasyonların hastalığın oluşumuna etkilerini bulabilirsiniz.Konu ile ilgili diğer yazılar

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın