31 Ağustos 2014

Kolorektal Kanser ve PI3K Sinyal İletimi

Daha önceki yazılarımda EGF sinyal iletiminin ve WNT sinyal iletiminin kolorektal kanserdeki öneminden bahsetmiştim. Bu yazımda ise kalın bağırsak kanserlerinin oluşmasında rol aldığı gösterilen ve hücrede önemli işlevler gerçekleştiren diğer bir yolak olan PI3K sinyal iletiminden bahsedeceğim. PI3K sinyal iletim yolağı ile ilgili genel bilgiyi daha önceki yazılarımda bulabilirsiniz.  Hücrede önemli bir sinyal iletim yolağı olan Fosfoinozitol 3 kinaz (PI3K) yolağındaki mutasyonlar kolorektal kanserlerin yaklaşık %40’ında görülür.

Bu sinyal iletim yolağı için en sık mutasyon PI3KCA’ nın alt birimi olan  p110-alfa molekülünde gerçekleşir.

p110-alfa molekülünde gözlenen bu mutasyonların varlığı kolorektal kanser hastalarından alınan dokuların yaklaşık %32’sinde bulunur. Ayrıca p110-alfa mutasyonlarının adenomdan karsinoma geçişinde etkili olabileceği düşünülüyor.

PI3K sinyal iletim yolağında önemli olan bir diğer molekül PTEN’dir. PTEN proteini PI3K sinyal iletim yolağını negatif düzenleyen bir proteindir. PTEN mutasyonları mikrosatellit kararsızlığı olan kolorektal kanserlerin %30’unda gözlenir. Ayrıca, PTEN mutasyonları kromozom kararsızlığı olan kolorektal kanserlerin %’unda belirlenmiştir.

Hem PI3KCA hem de PTEN mutasyonlarının anti-EGFR tedavi seçeneğinin belirlenmesinde birer biyobelirteç olarak etkili olabilirler.

Ancak günümüzde PI3K sinyal iletim yolağındaki mutasyonların kolorektal kanser gelişiminde tahmin edici ya da tanısal amaçla kullanılabileceğini gösteren klinik çalışma henüz bulunmamaktadır.Konu ile ilgili diğer yazılar

Kalın Bağırsak Kanserinde TGFß Sinyal İletim Yolağı ve 18q Delesyonunun Önemi

BRAF Geninin Kalın Bağırsak Kanseri Önemi

Kalın Bağırsak Kanseri Gelişiminde NfkB'nin Önemi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Lütfen Paylaşın